logo

Liquidity

Liquidity, 2010 -

Liquidity* er et video- og lydprosjekt som består av flere eksperimenter med ulike typer væsker. Tittelen og utrykket Liquidity betyr likviditet og i prosjektet spiller jeg på metaforer, ord og uttrykk hentet fra finansverdenen.

- Video Art - The Pour Experiment, The Money Experiment*, The Finacial Experiment*
- Gallery - The Pour Experiment
- Mer informasjon


 

Liquidity, 2010 -”The liquidity trap in Keynesian economics is a situation where monetary policy is unable to stimulate an economy, either through lowering interest rates or increasing the money supply.” - WIKIPEDIA

*Liquidity Trap er en eldre arbeidstittel på Liquidity og et eget verk

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192