logo

Liquidity Trap

Liquidity Trap, 2010 -

Liquidity Trap er et video- og installasjonsprosjekt som består av forskjellige eksperimenter med ulike typer væsker, både naturlige, prosesserte og virtuelle. I løpet av prosessen ønsker jeg å dokumentere og fange bevegelser, detaljer og teksturer i det flytende ved hjelp av avanserte teknikker som makrofilming og 3D-simuleringer.

- Back to Liquidity Trap main menu 

Liquidity Trap, 2010 -

”The liquidity trap in Keynesian economics is a situation where monetary policy is unable to stimulate an economy, either through lowering interest rates or increasing the money supply.” - WIKIPEDIA

Tittelen

Tittelen og utrykket Liquidity Trap er hentet fra finansverdenen. Det linker til økonomiske nedgangstider, fra det store børskrakket i 1929 til dagens turbulente verdensøkonomi med den seneste finanskrisen som startet i 2007.

Inspirasjon og referanser

Prosjektet linker og har paralleller til moderne naturvitenskap og forskning. Kunstreferanser kan trekkes til Pipilotti Rists og Bill Violas videoverk med fokus på vann og væsker. Jeg har og latt meg inspirere av kunstbevegelsen Fluxus, som betyr ”å flyte” på latinsk.

Kommer*

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192