logo

Norske Kraner / Norwegian Cranes

Norske Kraner, 1999 - 2012

Norske Kraner / Norwegian Cranes omhandler motiver av heisekraner fotografert i perioden 1999 – 2012 på forskjellige steder i Norge.


KATALOG OG GALLERI
: Html galleri KOMMER* og katalog KOMMER* (PDF 1,3 MB) 

Norske Kraner, 1999 - 2012NORSKE KRANER / NORWEGIAN CRANES

I Norske Kraner / Norwegian Cranes tar jeg for meg moderne heisekraner, i hovedsak tårnkraner og skipskraner, som er viktige element i byggingen av høye konstruksjoner og innen maritim industri.

Bakgrunn

Jeg har høydeskrekk, men samtidig også en fascinasjon for høye konstruksjoner. Som med Høyspent / High Voltage (2004 – 2011), startet også Norske Kraner / Norwegian Cranes i underbevisstheten. De første motivene av heisekranene ble tatt tilfeldig, mens de siste årene har det vært planlagte studier hvor jeg bevisst har oppsøkt og fotografert ulike typer kraner.

Hva symboliserer de?

Jeg ser på heisekraner som en metafor for fremgang og vekst. Kranene er høye menneskeskapte metallkonstruksjoner. De skiller seg ut og skaper dramatikk og uro i landskapet.

Christian Bøen, 2012

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192