logo

Refined Reservoirs

Refined Reservoirs

Prosjektet tar utgangspunkt i oljesand (tung råolje i vann, sand eller leire). Prosessene for å utvinne olje fra sanden er energikrevende. Det kreves store mengder vann, noe som fører til kraftig forurensing av miljøet. Dette er grunnene til at selskapene som utvinner oljesand har møtt mye motstand. Statoils oljesandprosjekt i Alberta, Canada, berører i tillegg et indianerreservat.

Galleri Katalog*

 

Refined ReservoirsChristian Bøen, 2013

E-mail: termodress[at]gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687 Organisation number: 986 058 192