logo

Agurk, 2001

Lenght: 1.07
Format: 4:3

Agurk er en hyllest til alle performancevideoer. Musikken er hentet fra TV-Sunnmøre i 1999.

 

E-mail: termodress@gmail.com Mobile phone: +47 905 91 687Organisation number: 986 058 192