A.R.T

ART GAME

A.R.T, an interactive art game, 2016.

A.R.T er et interaktivt kunstspill som lar publikum reise tilbake til starten av modernismen på 1860-tallet. Der vil de bli tatt med på en kunsthistorisk reise fra impresjonismen til surrealismen på 1920-tallet. I hver epoke/isme må publikum løse tidsrelaterte oppgaver, finne manifester og gjenstander for å komme seg videre.Kunstspillet er en hyllest til moderne kunsthistorie.

Presentasjonsvideo: www.surrealist.no\video\art_presentation.mp4
Trailer: www.surrealist\video\art_trailer.mp4